Visingsö - Visingsös officiella webbplats

Finskt varv bygger nya Visingsöfärjan


Nyhet

Det blir ett finskt varv, Uudenkaupungin Työvene OY, som får uppdraget att bygga den nya passagerar- och bilfärjan på Visingsöleden mellan Gränna och Visingsö.

Avtalet undertecknades den 29 december 2011. Färjan kommer att monteras på plats i torrdocka i Huskvarna.

På uppdrag av Jönköpings kommun har Trafikverkets färjerederi den 1 januari 2012, tagit över färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö. Kommunen är huvudman för trafiken och Färjerederiet är utförare, enligt avtalet. Färjeleden har inte införlivats i det statliga trafiksystemet utan är fortfarande en kommunal färjeled. Kommunen fattar beslut om avgifter och tidtabell. Personal och fartyg ingår efter årsskiftet i Trafikverket Färjerederiet.

I samband med övertagandet av trafikeringen har upphandlingsprocessen för bygget av ett nytt fartyg till leden avslutats. Den nya färjan tar 34 bilar och totalt 397 passagerare, varav 264 sittande. Fartyget blir knappt 60 meter långt och har en maxhastighet på 13 knop. Ordern är värd drygt 136 miljoner kronor. Då färjan är större än slussarna i Göta kanal kommer sektioner av färjan att transporteras till Huskvarna och monteras samman där. Leveransen av den nya färjan är beräknad till december 2013. Parallellt med fartygsbygget kommer färjelägena att byggas.
– Uudenkaupungin Työvene har levererat flera av rederiets fartyg under senare år och vi är glada att få anta deras anbud, säger rederichef Anders Werner.
– Vi är mycket glada för att få förnyat förtroende att leverera ett fartyg till Färjerederiet, säger varvschef Harri Putro, Uudenkaupungin Työvene OY. Rederiet ställer höga krav på kvalitet och funktion och vi har mångårig erfarenhet av att bygga på deras uppdrag.

Hur berörs du som åker med färjan?
Den största förändringen är, att platsbokningen har nytt telefonnummer: 036-10 37 70. För övrigt fortsätter färjetrafiken som vanligt, enligt tidtabell. Information om färjetrafiken lämnas via Färjerederiets röststyrda kundtjänst 0771-656565 eller på www.trafikverket.se/farja.

Trafikverket Färjerederiet är Sveriges största rederi. Årligen genomförs 21 miljoner personresor och 11 miljoner fordonstransporter på vägfärjor. Färjeleden Gränna–Visingsö är Färjerederiets fyrtionde färjeled. Rederiet är en resultatenhet i Trafikverket. Vi arbetar under bolagsliknande former, med krav på affärsmässighet i avtal mellan beställare och utförare. Färjerederiet har tre strategiska starka mål: nöjda kunder/trafikanter, nöjda medarbetare och god lönsamhet. Nu ser vi fram emot att utvecklas tillsammans med Visingsötrafiken.