Visingsö

Sevardhet

Erstad Kärr & Fågeltornet

Beskrivning


Erstad kärr är en unik flyttfågellokal. Kärret ligger vid Erstadsviken på norra delen av Visingsö och är det enda i sitt slag vid södra Vätterns stränder. Området betas väl och är skilt från Vättern av en låg strandvall. Särskilt om hösten är Visingsö en viktig rastplats för flyttande fåglar, och ett eldorado för ornitologen.

I kärret finns det även ett fågeltorn man kan gå upp i för att få bättre utsikt. Här kan du få mer information »

Karta

Adress: Erstad Kärr & Fågeltornet, , Visingsö