Visingsö

Sevardhet

Visingsö Museum / Gamla Braheskolan

Beskrivning


I den gamla tingshusbyggnaden från 1663 visas glimtar ur Visingsös historia. Öppet dagligen från 1 maj till 20 september. Grupper emottages efter förfrågan övriga tider på året.

Gamla Braheskolan på Visingsö är en kulturbyggnad med en unik historia. Den byggdes 1663 som tingshus för Visingsö. Det var under den tiden som Visingsö ingick i Visingsborgs grevskap och greve Per Brahe d y bekostade byggnaden. Tingshuset var en påkostad byggnad och unik genom att den byggdes i sten, då de flesta byggnader vid den här tiden byggdes i trä.

Enligt de uppgifter vi har var den försedd med trappgavlar och hade på så vis en stilmässig anknytning till Visingsborgs slott. Den bestod av ett enda rum och hade målade dekorationer på vägg och tak. Det blev en riktig paradbyggnad för grevskapet och är idag den äldsta bevarade tingshusbyggnaden i Jönköpings län och byggnadsminnesförklarad sedan 1964.

Tiden som Tingshus blev kort. Efter reduktionen av Visingsborgs grevskap 1680, miste det sin funktion som tingshus. Istället togs det i anspråk för det nyinrättade gymnasiet i anslutning till den högre lärdomskolan som hade inrättats av Per Brahe d y redan 1636. Från 1656 hade den sina lokaler i den närbelägna Kumlaby Kyrka, som hade byggts om till skolhus.

Anledningen till att skolan och gymnasiet kunde leva vidare efter reduktionen var att Per Brahe d y hade inrättat en skolegodsfond – som för övrigt än idag finns kvar. Med i huvudsak avkastning från denna fonds många egendomar bedrev skolan sin verksamhet till 1816 då den flyttades över till Jönköping. Anledningen till flytten var att elevantalet minskade och man ansåg att den låg alltför geografiskt isolerad. År 1832 anslogs medel ur skolegodsfonden till en barnskola i det gamla skolhuset och sedan dess har byggnaden huvudsakligen utnyttjas som skollokal.

Byggnaden fungerar numera som museum. Utställningen byggdes upp våren 1992 och visar Visingsös historia med särskild tyngdpunkt på grevskapstiden och byggnadens historia som tingshus och skola.

Éntren till museisalen kantas av öns enda bevarade runstenar. Stenarna har varit hällar till gravkistor och är troligen från 1000-talet. Hällarna flyttades hit från Kumlaby kyrka på 1830-talet. Texterna lyder: ”Eskil och Gunna lade stenen….make”. Avritningarna nedan är från 1600-talet. En särkskild monter visar exempel ur det gamla skolbiblioteket som överfördes till Jönköping och Växjö i början av 1800-talet.

Andra montrar belyser:
Öns geologiska förutsättningar och förhistoria från sten, brons och järnåldern. Här finns bland annat fynd från norra gravfältet som omger Braheskolan.

Visingsö under medeltiden och kungaborgen vid Näs.

Kyrkorna på ön.

Visingsborgs slott och grevskapet

Tingshusbyggnaden och Visingsöbiblioteket.

Museet är öppet dagligen under sommatid. Visning kan beställas andra tider på året.

Braheskolan – Visingsö Folkhögskola
560 34 Visingsö
Tel: 0390-566 10
E-post: info@braheskolan.se

Karta

Adress: Visingsö Museum / Gamla Braheskolan, , Visingsö