Visingsö

Sevardhet

Visingsöformationen

Beskrivning


För 600 miljoner år sedan inleddes den geologiska utveckling som bildat det lager av bergarter, huvudsakligen lerskiffer och sandsten, som Visingsöformationen består av.

Karta

Adress: Visingsöformationen, , Visingsö