Visingsö - Visingsös officiella webbplats

Sjukvård & vid nödfall

Precis som i övriga landet vid allvarlig olycka ringer du larmnumret 112 så får du den hjälp du behöver. Nedan finner du lite information om Räddningstjänsten på Visingsö. Förutom Räddningstjänsten har vi också en frivilgorganisation genom Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS, som du också hittar mer information om nedan.

Hälso- och sjukvårdsteam, kontaktuppgifter.

Det finns tio team inom hälso- och sjukvårdsfunktionen som har ansvar för hemsjukvård och hemrehabilitering. Här hittar du kontaktuppgifter till dessa.

Hälso- och sjukvårdsteam 1
Specialistsjuksköterska/sjuksköterska
Tfn 036-10 23 07
Arbetsterapeut/sjukgymnast
Tfn 036-10 23 09
Fax 036-10 33 66

Räddningsstyrkan på Visingsö

Bemanning

Visingsö räddningsstyrka består av tre befäl, tolv brandmän och ett antal reserver. Av dessa är ett befäl och fyra brandmän i beredskap.
Sex minuter

På sex minuter ska brandmännen ta sig till brandstationen, klä på sig, sätta sig i brandbilarna och rulla ut genom portarna.
Antal larm

Visingsö räddningsstyrka rycker i snitt ut 111 gånger per år.
Taktiska enheter

Räddningsenhet

Specialenhet: Sjukvårdslarm
Specialenhet: Båt
Specialenhet: Ytlivräddning
Specialenhet: Slang 600
Specialenhet: Reservkraftsenhet
Sjukvårdslarm

Visingsö är en av tre räddningsstyrkor i kommunen som åker på så kallade sjukvårdslarm. Det innebär att en brandbil åker på akuta ambulanslarm för att göra en första livräddande insats i avvaktan på ambulans. Vid sjukvårdslarm följer brandmännen oftast med den sjuke till Gränna hamn där ambulansen möter upp.
Fordon

På brandstationen på Visingsö finns en släckbil och en terrängbil. Terrängbilen är utrustad för sjuktransport i de fall bårtaxi eller ambulans inte finns tillgängliga.
Brandstationen

Brandstationen på Visingsö ligger på Tunnerstadsvägen. Telefonnumret är 036-10 36 27. Karta »

RS Visingsö

Rs Visingsö grundades 1980 och har 8 frivilliga. RS är liksom Svenska Sjöräddningssällskapet helt grundat på friviliga insatser och är beroende av de donationer som kommer från både privatpersoner och företag. Givetvis är RS Visingsö tätt knutet till SOS Alarm och är behjälpliga vid akuta sjukdomsfall som kräver snabba insatser såväl på ön som i Vättern.

Mer information om Rs Visingsö hittar du här »