Visingsö - Visingsös officiella webbplats
Logga in

Visingsös officiella webbplats

Sevärdheter


Visingsö bjuder på en mängd olika sevärdheter och ruvar på en riklig mängd kulturskatter. Nedan hittar du ett urval av intressanta sevärdheter. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Vill du se några av de historiska minnesmärkena i 360° graders bilder, klicka här »

Gravfälten Visa på karta Norra, mellersta och södra gravfälten finns ca 900 fornlämingar kvar. Ursprungligen var de betydligt fler. Till övervägande del är gravarna från järnålderna.
Läs mer...
Hällkista och Loastenen
Hällkista och Loastenen Visa på karta Redan 1874 undersöktes den här hällkistan, en flintdolk och några obrända ben påträffades. Hällkistor var kollektivgravar- benbitarna kan ha tillhört flera individer. I en annan hällkista på södra gravfältet, påträffad under en järnåldersgrav, hittades skelett efter minst 4 människor.
Läs mer...
Visingsö Flygfält Visa på karta Här flygs både högt och lågt. Jönköpings flygklubb ordnar varje år flygtävlingar och träffar här. Modellflygklubben håller också till här med sina flygövningar. Liksom Visingsö Golfklubb!
Läs mer...
Erstad Kärr & Fågeltornet Visa på karta Erstad kärr är en unik flyttfågellokal. Kärret ligger vid Erstadsviken på norra delen av Visingsö och är det enda i sitt slag vid södra Vätterns stränder. Området betas väl och är skilt från Vättern av en låg strandvall. Särskilt om hösten är Visingsö en viktig rastplats för flyttande fåglar, och ett eldorado för ornitologen.
Läs mer...
S:t Laurentti Kapell Visa på karta Helgat åt humorns helgon S:t Laurentius, lockar denna kapellruin fram skrattet hos besökaren. Hör du däremot en klocka klämta i underjorden, bör du se allvarligare på saken.
Läs mer...
Visingsborgs Slottsruin
Visingsborgs Slottsruin Visa på karta Visingborg var 1600-talets ståtligaste slott, och medelpunkten i det Braheska grevskapet. Slottet hyste ryska krigsfångar då det förstördes vid en brand 1718.
Läs mer...
Kumlaby kyrka Visa på karta Medeltida kyrka med vackra 1400-tals målningar och torn att klättra upp i och beundra utsikten från.
Läs mer...
Rysskyrkogården Visa på karta Under åren 1715-1718 förvarades ca tvåtusen krigsfångar på Visingsö. Flertalet av dem var ryssar.
Läs mer...
Ekskogen Visa på karta På Visingsö finns en av Sveriges största sammanhängande ekskogar, den omfattar idag ca 360 ha (plus 152 ha barrskog). Under medeltiden fram till 1600-talet, då Brahegreven började plantera skog, var ön i stort sett kalhuggen.
Läs mer...
Parola Malm Visa på karta År 1783 blev Parola Malm landningsstället för den första reguljära båtförbindelsen som upprättades mellan ön och fastlandet.
Läs mer...
Hembygdsgården
Hembygdsgården Visa på karta Visingsö Hembygdsgård mitt på ön, intill Kumlaby kyrka En prästgård från 1600-talet som inrymmer en del av Hembygdsföreningens samlingar, bl a ett Tingley-rum och ett litet klassrum med över 100 skolplanscher. Helgöppet kl 12-15 fr o m midsommar till mitten av augusti. Läs mer visingsohembygdsforening,com/ Hus o Byabåtar
Läs mer...
Domarringar Visa på karta I avlösa, en bit söder om Tempelgården, finns resterna av ett domarringsgravfält. Det är från århundradet efter vår tideräknings början. Kvar finns tre mycket välbevarade domarringar vid sjökanten.
Läs mer...
Näs Jönsagård Visa på karta Näs Jönsagård på södra Visingsö Se hur en ladugård kunde se ut för 200 år sedan. Pietetsfullt renoverad, med många informationsskyltar. Guidning under Skördetidshelgen. Läs mer visingsohembygdsforening.com/ Hus o Byabåtar
Läs mer...
Kungsladugårdarna Visa på karta Även kallade ”ryssladorna”, uppfördes på 1730-talet, dock efter att de ryska krigsfångarna lämnat ön. De hörde till den Kungsgård som låg här.
Läs mer...
Visingsö Museum / Gamla Braheskolan Visa på karta I den gamla tingshusbyggnaden från 1663 visas glimtar ur Visingsös historia. Öppet dagligen från mitten av juni till mitten av augusti 11-16. Grupper emottages efter förfrågan övriga tider på året.
Läs mer...
Hagahögen Visa på karta Visingsös största gravhög är monumentalt placerad. Är detta gravplatsen för en mäktig hövding?
Läs mer...
Wisingsborgs Trädgård Visa på karta Besök Wisingsborgs Trädgård. Slå dig ner i en helt fantastisk miljö och njut av den underbara trädgården som har anor ända från 1600-talet. Trädgården ligger strax ovanför hamnen.
Läs mer...
Mullbärsträden Visa på karta Spår av ett försök att odla silkesmaskar på ön på 1830-talet. Några större mängder silke producerades inte och verksamheten lades ner 1864.
Läs mer...
Brahekyrkan Visa på karta Visingsö församlingskyrka. Kyrkan uppfördes av grevarna Brahe på medeltida grund på 1600-tlet som slottskyrka till Visingsborga slott.
Läs mer...
Nostalgimacken på Visingsö
Nostalgimacken på Visingsö Visa på karta BP-macken på Visingsö. Våren 2004 lyftes den gamla stationsbyggnaden från 1962 till sin slutliga plats på Öbergs Kafés parkering. Här får du en riktig nostalgikick utan dess like.
Läs mer...
Näs Borg Visa på karta Näs slott är en borg på Visingsös södra spets. Byn Näs i närheten har givit borgen dess namn, i medeltida källor benämns den dock Visingsö eller Visingsö hus.
Läs mer...
Tempelgården Visa på karta Konstnärsgård med skulpturer och konst av visingsökonstnären Olle Krantz. Templet uppfördes 1913 och hörde till det teosofiska centrum som fanns på ön.
Läs mer...
Visingsöformationen Visa på karta För 600 miljoner år sedan inleddes den geologiska utveckling som bildat det lager av bergarter, huvudsakligen lerskiffer och sandsten, som Visingsöformationen består av.
Läs mer...

Information

Leva & Bo

Evenemang

04/02/2015 - 19:00
11/02/2015 - 15:00
14/02/2015 - 15:00
18/02/2015 - 19:00
25/02/2015 - 19:00