Visingsö - Visingsös officiella webbplats

Grevskapskortet 2013! Näringsidkare, se hit!


Nyhet

Gränna Näringslivsförening kommer att tillsammans med Visingsö Näringslivsförening inför turistsäsongen starta upp GREVSKAPSKORTET.

Idén bakom Grevskapskortet
Tanken är att med hjälp av ett gemensamt rabattkort skapa incitament för besökare att stanna en längre tid hos oss, och därmed lägga mer pengar hos våra näringsidkare. Samtidigt som kortet driver trafik till de som väljer att gå med i samarbetet, ger också överskottet från försäljningen medel för att öka och utveckla marknadsföringsinsatserna för Grevskapet.
Vi försöker alltså skapa en vinn-vinn-vinn situation enligt följande:
• Besökande sparar genom kortet ganska mycket pengar om de utnyttjar rabatterna kontinuerligt under sin vistelse i Grevskapet
• Näringsidkarna som ansluter sig får mot lämnande av rabatter till kortinnehavarna hjälp med att driva kundtrafik till sig, en ökning av antalet köpmotiverade kunder med påföljande högre omsättning
• Näringslivsföreningarna får medel för ökade marknadsföringsinsatser som i sin tur driver ökad trafik till Grevskapet – tillväxt i besöksnäringen, med andra ord.

Anmälan och mer information klicka här