Visingsö - Visingsös officiella webbplats

Boksläpp i Axel Ohlins Fotspår, Polarcentret Grenna Museum


Nyhet

Erna Andersson från Visingsö släpper nu sin bok om Axel Ohlin.

En levnadsberättelse om en ung begåvad man från Wisingsö som blev Fil.dr och docent i zoologi. Han deltog på flera forskningsexpeditioner till bland annat Arktis och Antarktis. Han var med R.E. Peary, A.G. Nathorst och Otto Nordenskjöld, under sent 1800 tal. Axels forskningsresultat är ännu i dag vetenskapen till nytta. Tyvärr blev hans liv alldeles för kort. Han dog strax före sin 36-årsdag och ligger begravd under bokträden på kyrkogården Brahekyrkan Wisingsö. Över 100 år senare gör denna boks författare spännande resor till de flesta platser som Axel besökt, och gör här sina egna reflektioner och tankar om hans liv. Hon försöker på sitt sätt levandegöra honom och berättar parallellt om hans många strapatsrika forskningsresor.

Boken släppas den 11 juli kl 13:00 på Polarcentret i Gränna. Ann Gustavsson, antikvarie och arkivarie på Hagströmerbiblioteket Karolinska Institutet Solna , kommer att hålla invigningstal. Men information om boken och om författaren hittar man på www.hjartanshjarnaforlag.se.