Kumlaby Kyrka

Medeltida kyrka med vackra 1400-tals målningar och torn att klättra upp i och beundra utsikten från.

Under 1100-talet fanns vid Kumlaby kyrka omfattande gravfält och på dessa anlades den först kristna kyrkan på ön. Den byggdes sannolikt i trä, men ersattes under 1100-talet av en stenkyrka.

Materialet är Visingsöskiffer med dörr- och fönsterinfattningar i sandsten. Kyrkan består av långhus, kor, absid och ett något senare tillbyggt västtorn. På 1400-talet valvslogs kyrkan och pryddes med kalkmålningar med motiv från helgonlegender och medeltida symbolik. Under medeltiden fungerade kyrkan som församlingskyrka för norra delen av ön samt i orostider även som försvarsanläggning.

Under 1500-talet slogs öns båda församlingar samman till en och när den nya Brahekyrkan(link) stod färdig på 1630-talet flyttades all kyrklig verksamhet dit. Istället förvandlade Per Brahe d y Kumlaby kyrka till skollokal för den av honom instifade ”Schola Brahea” - Visingsborgsskolan. Bland annat lät han kapa tornspiran och uppförde där en plattform varifrån eleverna, de s k djäknarna, kunde studera astronomi. I 175 år fungerade kyrkan som skola innan den lämnades åt sitt öde. Under ett antal år på 1800-talet användes kyrkan av missionsförsamlingen. 1922 genomgick kyrkan en genomgripande restaurering då den fick sitt nuvarande utseende.