Lev på Visingsö

Visingsö Bygdegård

Byggnaden som en gång var öns ålderdomshem är numera en samlingslokal som går att hyra.

Visingsö Förskola

Välkommen till Visingsö förskola, placerad i Kumlaby mitt på ön. Här har vi naturen inpå knutarna.
På Visingsö förskola har har vi en stor, fantastisk gård med växter och träd där det finns tillgång till både skugga och sol. Vi har också nära till skog, sjö och strand samt historiska platser.
Visingsö förskola ingår i Gränna förskoleområde tillsammans med Polkagrisens, Luftballongens, Örserums och Ölmstads förskolor.

Gränna Vårdcentral

Gränna vårdcentral erbjuder hälso- och sjukvård av högsta möjliga kvalitet samt god tillgänglighet för alla åldrar. Vi har resurser att utreda och behandla de allra flesta av dina hälsoproblem i livets alla skeden. Vi erbjuder rådgivning, stöd i livsstilsfrågor samt vaccinationsmottagning, allt samlat under ett tak. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Junehem

Vi erbjuder villor, lägenheter i parhus och lägenheter i anslutning till äldreboendet Annero. Bostäderna är belägna i två områden. Tunnerstad, centralt mitt på ön och Rökinge, någon kilometer sydväst om centrum. En del av bostäderna har sjöutsikt.
Samtliga bostäder ligger i markplan och har egen trädgård eller tillgång till trädgård.

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening är en ideell förening. Syftet är att verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse för folket och samhället i Sverige, Finland samt övriga Europa.

Kumlabyskolan F-6

Kumlabyskolan är en F-6 skola på Visingsö med åldersblandade klasser.
Tre återkommande tema genomsyrar hela verksamheten från förskolan till åk 6: Vatten, jord, eld och luft.
Skolans lokaler används dagligen till fritids före och efter skoltid. Öppning och stängning samordnas med Visingsö förskola.

Sjöräddningen

Sjöräddningsstationen på Visingsö har funnits sen 1980 och med tjugotalet frivilliga opererar vi i Vättern, med fokus på södra delen av sjön från Jönköping till Hjo och Hästholmen.
De allra flesta uppdragen vi utför på stationen är sjöambulanser mellan Visingsö och Gränna, men vi utför också SAR och medlemsuppdrag, mestadels i södra delen av Vättern.

Visingsörådet

Visingsörådet är ett partipolitiskt och ideellt obundet samarbetsorgan som har till uppgift att tillvarata den bofasta öbefolkningens intressen.
Visingsörådet består av stämman med en styrelse. För rådets löpande arbete ansvarar presidiet som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Annero Äldreboende

Annero ligger vackert beläget mitt på Visingsö i Tunnerstad. Du som bor i huset har tillgång till en vacker innergård och promenadvänligt område. Matbutiker finns i närheten.

Hjärtstartare

Visingsö Sortergård

Du hittar Visingsö sortergård på vägen mot Näs. Här kan du lämna grovavfall och elprodukter för återvinning eller farligt avfall som ska tas om hand på ett säkert sätt.

Visingsögrisen

Visingsögrisen säljer korv, styckdetaljer mm av kött från våra grisar uppväxta här på Visingsö. 95 % av grisarnas foder sår och skördar ägarna själva här på ön. Visingsögrisen ägs av ett familjeföretag som tillsammans driver gården. Visingsögrisen har ingen gårdsbutik. Antingen beställer man via hemsidan eller kontaktar per Mail.