1/0

Visingsö
Näringslivsförening

VNF företräder öns näringsliv i samverkansorgan, stödjer start av nya företag och driver olika projekt. Man vill ge mer utrymme för lokala värderingar genom mer delaktighet. Medlemmarna driver näring av något slag på ön inom flera branscher, men många har på något sätt anknytning till besöks- / turistbranschen.
Hemsidan, www.visingso.net , är Visingsös officiella hemsida med över 150.000 besökare. Den ska ge aktuell och fullständig information till öbor och alla som tänker sig att besöka ön samt locka många andra att också göra det någon gång.

Kartfoldern tas fram tillsammans med kommunen, 4-sidig i A4 format, trycks i nästan 100.000 exemplar inför sommarsäsongen och ger förutom information om aktiviteter, vägar, sevärdheter och rastställen även viktig samhällsinformation och kontaktuppgifter. Den innehåller de viktigaste uppgifterna man behöver som besökare på ön.

Visingsö skördefest lockar tusentals besökare varje år. Föreningen ansvarar för planering, broschyr och annan information.

Det är således för öns näringsliv viktiga projekt föreningen ansvarar. Man beräknar att ca 160.000 besökare kommer till Visingsö varje år och de söker alla information i någon form. Visingsö är ett riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Här finns många aktörer, bl.a. Jönköpings kommun, Statens Fastighetsverk samt lokala föreningar och intressenter, som föreningen samarbetar med för att ge besökarna en positiv upplevelse.

  • Facebook
  • Instagram Social Ikon

Visingso.net är Visingsös officiella guide inför och under ditt besök på vår vackra ö. Här hittar du all information du behöver. Upplevelser, boende, evenemang, cafeér , restauranger, butiker, aktiviteter och sevärdheter. Visingso.net drivs av Visingsö Näringslivsförening.

Jönköpings Län