Näs borg

Näs slott är en borg på Visingsös södra spets. Byn Näs i närheten har givit borgen dess namn, i medeltida källor benämns den dock Visingsö eller Visingsö hus.

Anläggningen uppfördes som kungaresidens under 100-talet. Möjliga byggherrar var Sverker den äldre och hans son Karl Sverkersson. De flesta medeltida källor är ense om att borgen, särskilt i början av 1200-talet, stod i centrum för den svenska kungamakten. Detta var Sveriges första riksborg. Härifrån styrdes det allra tidigaste Sverige. 1318 pantsattes den av kung Birger Magnusson till danskarna. Efter en del strider verkar den därefter ha rivits.

Visingso.net är Visingsös officiella guide inför och under ditt besök på vår vackra ö. Här hittar du all information du behöver. Upplevelser, boende, evenemang, cafeér , restauranger, butiker, aktiviteter och sevärdheter. Visingso.net drivs av Visingsö Näringslivsförening.