NOSTALGIMUSEÉT & NOSTALGIMACKEN

Våren 2004 lyftes den gamla stationsbyggnaden från 1962 till sin slutliga plats på Öbergs Kafés parkering.


Byggnaden som tjänstgjorde som stationsbyggnad vid Östra Station i Norrköping från 1962 tills den lades ner 1974 fraktades från sin gamla hemmadress till Visingsö på hösten 2003 och under vintern och våren har Macken renoverats till ursprungsskick.