Sevärdheter på Visingsö

Visingsö bjuder på en mängd olika sevärdheter och ruvar på en riklig mängd kulturskatter. Nedan hittar du ett urval av intressanta sevärdheter.

 

Klicka på rubrikerna för att läsa mer och för att se karta. 

Visingsborgs Slottruin

Visingsborg är vackert beläget nära Vätterns klara vatten. Platsen de valde för slottet är idag omgiven av mjuka gräsvallar och ekskog. Det var en mäktig byggnad och även om det vi ser idag är en liten del så vittnar den om en tid när Visingsö var centrum i Sveriges då största grevskap.

Ekskogen

På Visingsö finns en av Sveriges största sammanhängande ekskogar, den omfattar idag ca 360 ha (plus 152 ha barrskog). Under medeltiden fram till 1600-talet, då Brahegreven började plantera skog, var ön i stort sett kalhuggen.

Kumlaby Kyrka

Medeltida kyrka med vackra 1400-tals målningar och torn att klättra upp i och beundra utsikten från.
Under 1100-talet fanns vid Kumlaby kyrka omfattande gravfält och på dessa anlades den först kristna kyrkan på ön. Den byggdes sannolikt i trä, men ersattes under 1100-talet av en stenkyrka.

Kungsladugårdarna

Kungsladugårdarna, även kallade Ryssladorna uppfördes 1729-40 av arrendatorn, greven och generallöjtnanten Johan August Meijerfelt. Då tillhörde ladugårdarna Kungsgården som låg på platsen, idag är de stall för remmalagshästar.

Rysskyrkogården

Under åren 1715-1718 förvarades ca tvåtusen krigsfångar på Visingsö. Flertalet av dem var ryssar, tagna under den karolinska arméns inledningsvis så framgångsrika fälttåg i öster. Här vilar ett hundratal av de olyckliga själar, som aldrig fick se moder Ryssland igen.

Nostalgimuseét

Våren 2004 lyftes den gamla stationsbyggnaden från 1962 till sin slutliga plats på Öbergs Kafés parkering.
Byggnaden som tjänstgjorde som stationsbyggnad vid Östra Station i Norrköping från 1962 tills den lades ner 1974 fraktades från sin gamla hemmadress till Visingsö på hösten 2003 och under vintern och våren har Macken renoverats till ursprungsskick.

Hagahögen

Visingsös största gravhög är monumentalt placerad. Är detta gravplatsen för en mäktig hövdingagrav, konstruerad i en avlägsen bronsålder med samma avsikt, som fick mer namnkunniga härskare i Nildeltat att låta resa de väldiga pyramiderna?

Visingsöformationen

För 600 miljoner år sedan inleddes den geologiska utveckling som bildat det lager av bergarter, huvudsakligen lerskiffer och sandsten, som Visingsöformationen består av.

Formationen ser man bäst från sjön på öns östra sida, nära Näs i söder.

Hällkista & Loastenen

Redan 1874 undersöktes den här hällkistan, en flintdolk och några obrända ben påträffades. Hällkistor var kollektivgravar- benbitarna kan ha tillhört flera individer. I en annan hällkista på södra gravfältet, påträffad under en järnåldersgrav, hittades skelett efter minst 4 människor.

Hembygdsgården

Visingsö Hembygdsgård mitt på ön, intill Kumlaby kyrka En prästgård från 1600-talet som inrymmer en del av Hembygdsföreningens samlingar, bl a ett Tingley-rum och ett litet klassrum med över 100 skolplanscher.

Näs Borg

Ruinen efter Visingsö borg i Näs ligger allra längst ut på Visingsös södra udde, cirka 6 kilometer från färjeläget. För att nå ruinen kan man gå, cykla eller åka bil. Ruinen uppenbarar sig inte omedelbart utan man får ta sig närmare den södra udden för att skönja konturerna av denna fantastiska ruin. Det går bra att ta sig in i ruinen. Från sjösidan har man en fantastisk utsikt över Vättern och man kan ana Jönköping.

Brahekyrkan

Brahekyrkan uppfördes som slottskyrka i början av 1600-talet. På platsen fanns redan den på medeltiden uppförda Ströja kyrka.
När man går in i Brahekyrkan slås man av den mängd av dekorationer som pryder kyrkan. Grundtonen i tak- och väggmålningarna är blå, och de gör en vacker inramning av kyrkorummet och dess övriga dekorationer

Visingsö Museum

Gamla Braheskolan på Visingsö är en kulturbyggnad med en unik historia. Den byggdes 1663 som tingshus för Visingsö. Det var under den tiden som Visingsö ingick i Visingsborgs grevskap och greve Per Brahe d y bekostade byggnaden. Tingshuset var en påkostad byggnad och unik genom att den byggdes i sten, då de flesta byggnader vid den här tiden byggdes i trä.

Mullbärsträden

Spår av ett försök att odla silkesmaskar på ön på 1830-talet. Några större mängder silke producerades inte och verksamheten lades ner 1864.
Under 1700-talet började mullbärsträd planteras i större omfattning i Sverige, bl a anlade kronprinsessan Lovisa Ulrica en plantering vid Drottningholm.

Parola Malm

Parola Malm är en plats med gamla anor. Alltsedan medeltiden var det böndernas skyldighet att befodra överfart av högre ämbetsmän etc. Detta utfördes med den så kallade "Kronorodden", som utgick härifrån. År 1783 blev Parola Malm landningsstället för den första reguljära båtförbindelsen som upprättades mellan ön och fastlandet (Kumlaby-Visingsö och Mellby Strand-Grenna).

Gravfälten

Norra, mellersta och södra gravfälten finns ca 900 fornlämingar kvar. Ursprungligen var de betydligt fler. Till övervägande del är gravarna från järnålderna.

Erstad kärr & Fågeltornet

Erstad kärr är en unik flyttfågellokal. Kärret ligger vid Erstadsviken på norra delen av Visingsö och är det enda i sitt slag vid södra Vätterns stränder. Området betas väl och är skilt från Vättern av en låg strandvall.

Särskilt om hösten är Visingsö en viktig rastplats för flyttande fåglar, och ett eldorado för ornitologen.

St Laurentti Kapell

Helgat åt humorns helgon S:t Laurentius, lockar denna kapellruin fram skrattet hos besökaren.
Hör du däremot en klocka klämta i underjorden, bör du se allvarligare på saken. Enligt legenden är det då den forna kyrkklockan, nu sedan länge nersjunken i jorden, som varnar för oroligare tider.

Visingsö Flygfält

Här flygs både högt och lågt. Jönköpings flygklubb ordnar varje år flygtävlingar och träffar här. Modellflygklubben håller också till här med sina flygövningar. Liksom Visingsö Golfklubb!
Det finns förmodlingen ingen vackrare plats att landa sitt privatplan på än på Visingsö! Öns nordligaste ände är ett härligt utflyktsmål för privatflygare.

Visingsöäpplen Janne Petersson

Provodling åt Verver export. Blomning från tidig vår till sen höst. Tulpaner, narcisser, hyacinter, ängsfröer och dahlior.

  • Facebook
  • Instagram Social Ikon

Visingso.net är Visingsös officiella guide inför och under ditt besök på vår vackra ö. Här hittar du all information du behöver. Upplevelser, boende, evenemang, cafeér , restauranger, butiker, aktiviteter och sevärdheter. Visingso.net drivs av Visingsö Näringslivsförening.

Jönköpings Län