top of page

Gravfälten

Norra, mellersta och södra gravfälten finns ca 900 fornlämingar kvar. Ursprungligen var de betydligt fler. Till övervägande del är gravarna från järnålderna.

Södra Gravfältet
Detta är det största enskilda gravfältet på Visingsö med otroliga 350 gravar. Böljande framträder ungefär ca 160 cirkelformade, idag överbevuxna, stensättningar. Kombinerat med övriga sevärdheter på ön skapar denna plats en känsla av, och en förståelse för, en lång och överväligande historisk kontinuitet.

Mellersta Gravfältet
Imponerande gravfält som använts under hela järnåldern. Här finns ungefär trehundra gravar av varierande typ. Man har vid utgrävingar bl a funnit resterna av en äldre kvinna, som bränts på bål tillsammans med en hund, en höna och en vätternröding!

placeholder.png

smartphone.png

smartphone.png

internet.png

facebook.png

instagram.png

bottom of page