top of page

Kumlaby Kyrka

Det är en svindlande upplevelse att besöka den här platsen. Under sommarhalvåret kan du nämligen klättra upp i tornet. Trappa efter trappa och ju högre upp du kommer desto glesare blir det mellan trappstegen. När du väl når toppen måste du öppna en lucka för att kunna kliva ut i det fria. Till en början kanske du bländas av ljuset. Du kanske får svindel när du inser hur högt upp du är. Kanske vinkar du till en bekant som väntar nere på marken och du slås av hur små alla ser ut, som myror. Men så lyfter du blicken och tittar ut över landskapet och det är magiskt vackert sådant som möter dig. Men varför har kyrkan ett sådant här märkligt torn?

Kumlaby kyrka har anor som sträcker sig ända tillbaka till 1100–talets början. Den dateringen har man gjort genom att titta på de sicksackornament som överensstämmer med liknande ornament som finns i kyrkor som är daterade till 1100-talet första hälft. Viss forskning menar att det skedde under Sverker den äldres regeringstid (1134-1156). Vid den här tiden fanns det två socknar på Visingsö: Kumlaby socken och Ströja (Strö) socken. I Ströja socken byggdes också en kyrka och det är den vi idag kallar Brahekyrkan. När Per Brahe den yngre tog över grevskapet slog man ihop de båda socknarna och det fanns bara behov av en kyrka. Ströja kyrka byggdes om och blev slottskyrka i anslutning till Visingsborgs slott.

Men Per Brahe den yngre lämnade givetvis inte Kumlaby kyrka åt sitt öde. Greven såg behovet av en skola på ön så i detta ärende kontaktade han biskoparna i Skara och Växjö och domkapitlet i Växjö. Svaret blev ett rungande nej. Man menade att en skola på Visingsö skulle hindra de stiftsskolor som fanns. Men inte brydde sig Per Brahe om det. Bara ett par månader senare hade han ordnat en lärare och i maj 1636 startade hans skola mot prästerskapets vilja. Greven var van att gå sin väg och få sin vilja igenom och det har många barn på Visingsö honom att tacka för. Kumlaby kyrka byggs om till skola och genomgår en omfattande ombyggnation. Man murade igen fönster och tog upp nya fönster så att eleverna skulle få mer ljus. Man murade igen ett par av de befintliga ingångarna till kyrkan för att bara ha en huvudentré för eleverna.

När vi idag klättrar upp i tornet och kliver ut på den lilla, lilla platån så är det ju vid närmare eftertanke ganska underligt att vi kan göra så. Även detta har vi Per Brahe den yngre att tacka för. Han tog nämligen av en bit av tornets spira. Detta gjorde han för att man därifrån skulle kunna utföra astronomiska observationer. Idag kan vi tack vare Brahes envishet och övertygelse stå på samma plats som en grupp unga studenter på grevens 1600-tal. Nyfiket skådade de stjärnorna och funderade på hurdant himlavalvet ter sig. Samma stjärnor då som nu. Samma utsikt då som nu. Det får tanken att svindla.

Kyrkan används idag endast vid enstaka tillfällen som gudstjänstrum och omges av en kyrkogård med många bevarade stenvårdar från 1600-talet. Kumlaby kyrka är ovanligt välbevarad och det är på grund utav att den stått tom under längre perioder.

Som besökare kan du idag alltså inte bara gå in i kyrkan utan även ta dig upp till toppen av det kapade kyrktornet. Trappan upp till tornet är mörk och smal, men väl värd mödan. Vid fint väder sägs det att du ska kunna se de fyra landskapen, Småland, Östergötland, Närke och Västergötland från toppen. En av de populära remmalagsturerna gör en paus vid Kumlaby kyrka, men det passar även bra att cykla eller promenera till kyrkan som ligger ca tre kilometer norr om Visingsöhamn.

placeholder.png

560 34 Visingsö, Sweden

smartphone.png

smartphone.png

internet.png

facebook.png

instagram.png

bottom of page