top of page

Kungsladugårdarna

Kungsladugårdarna, även kallade Ryssladorna uppfördes 1729-40 av arrendatorn, greven och generallöjtnanten Johan August Meijerfelt. Då tillhörde ladugårdarna Kungsgården som låg på platsen, idag är de stall för remmalagshästar.

Johan August Meijerfelt arrenderade Visingsborgs kungsgård från 1720 och fram till sin död 1749. Att han lät bygga kungsladugårdarna i vad för trakten är en ovanlig byggnadsstil, berodde troligen på virkesbristen som då rådde och att arrendatorn tidigare hade varit arrendator på olika gårdar i Skåne där detta byggnadssätt är mycket vanligt.

I folkmun kallas ladugårdarna ibland för Ryssladorna, vilket syftar till sägnen om att det skulle varit de ryska krigsfångarna som fanns på Visingsborg slott som byggt dem. I självaverket fanns krigsfångarna inte längre kvar på ön när ladugårdarna uppfördes. De kan möjligen ha varit med och uppfört tidigare byggnader på platsen, men inte de så kallade Ryssladorna.

Kungsladugårdarna ligger i närheten av Visingsö hamn, till hänsyn för de hästar som finns i ladugårdarna är de inte öppna för allmänheten, men du kan enkelt cykla eller gå förbi dem och fundera på varifrån namnet Rysslador egentligen kommer ifrån. Den traditionella Kumlabyturen med remmalag passerar bland annat förbi Kungsladugårdarna.

placeholder.png

560 34 Visingsö, Sweden

smartphone.png

smartphone.png

internet.png

facebook.png

instagram.png

bottom of page