top of page

Nostalgimuseét

Våren 2004 lyftes den gamla stationsbyggnaden från 1962 till sin slutliga plats på Öbergs Kafés parkering.

Byggnaden som tjänstgjorde som stationsbyggnad vid Östra Station i Norrköping från 1962 tills den lades ner 1974 fraktades från sin gamla hemmadress till Visingsö på hösten 2003 och under vintern och våren har Macken renoverats till ursprungsskick.

placeholder.png

smartphone.png

smartphone.png

internet.png

facebook.png

instagram.png

bottom of page