top of page

Parola Malm

Parola Malm är en plats med gamla anor. År 1783 blev Parola Malm, nordost om Kumlaby kyrka på Visingsö, landningsstället för den första reguljära båtförbindelsen som upprättades mellan Visingsö och Mellby Strand-Grenna på fastlandet.

På medeltiden dök den så kallade Kronorodden upp, det vill säga en skyldighet för bönderna att frakta ämbetsmän, krigsfolk etc på tjänsteresa. För att avlasta bönderna inrättades 1783 den så kallade ”Paquet-båten”, som varje onsdag under 80 år, till och med 1863, upprätthöll en reguljär förbindelse med Gränna.

Initiativtagare till denna paketbåt som förutom att handha postgången också skulle underlätta för andra transporter, var filosofie lektor Sven Peter Liljenroth. Paketbåten, som hade en besättning på sju man, bekostades av Liljenroth själv.

Landshövdingen, biskopen, kronobetjäningen, studenterna vid Trivialskolan samt öborna hade fri resa. Övriga resenärer fick betala enligt en fastställd taxa. Den nya förbindelsen medförde att postgången till och från Visingsö nu utfördes varje onsdag oavsett väder och vind. Tidigare hade öborna själva fått lämna sin post när man hade andra ärenden till fastlandet. Den så kallade Kronorodden fanns kvar, men nu i betydligt mindre omfattning, vilket uppskattades av Visingsös bönder som hade ansvaret för denna verksamhet.

Kronobåthuset på Visingsös östra sida i Kumlaby var under århundraden öns allmänna landningsställe innan Gamla hamnen nedanför Visingsborgs slottsruin togs i bruk 1863. Sven Peter Liljenroth vädjade till landshövdingen att tilläggsplatsen för den nyinrättade paketbåten skulle förläggas till Kumlaby landningsplats. Det var ju redan det naturliga landningsstället.

Det ovanliga namnet: Parola Malm, kommer från Tavaste hus i Finland, där Gustav III inför sin samlade här föll av hästen och bröt armen. Den 17 juli 1783 klockan fyra på morgonen anlände kungen till huvudstaden. Man döpte därför Kumlaby tilläggsplats till Parola Malm för att glädjas och hedra kungens återkomst!

Själva hamnanläggningen bestod av två bryggor. De fungerade också som vågbrytare för vågor vid hård vind.

Kumlaby byalag sköter om platsen och här finns idag en brygga, bord och bänkar, grillplats och toalett.

placeholder.png

smartphone.png

smartphone.png

internet.png

facebook.png

instagram.png

bottom of page