Visingsö Båtklubb

Aktuellt 2020

Fisketävling,

datum för 2020 inte fastställd

Medlemsavgifter: Familj: 400 kr, Senior: 200 kr, Junior: 100 kr

Båtplatsavgift: 1500 kr (4 innersta platserna 1000 kr)

Köplats kan erbjudas med betald medlemsavgift

Postgiro: 795527-1

E-post: annelie.kjell@live.se