Visingsö Båtklubb

Aktuellt 2019

Årsmötet beslutade samgående med Marina Brahe

 

Fisketävling tillsammans med VFF den 3 augusti kl.9,00

Visingsö Båtklubb

Ordförande: Kjell Augustsson, E-post: annelie.kjell@live.se

Kassör: Raymond Lenrick, E-post: raymond.lenrick@icloud.com

 

Medlemsavgifter: Familj: 400 kr, Senior: 200 kr, Junior: 100 kr

Båtplatsavgift: 1500 kr (4 innersta platserna 1000 kr)

Köplats kan erbjudas med betald medlemsavgift

Postgiro: 795527-1