top of page

Hagahögen

Visingsös största gravhög är monumentalt placerad. Är detta gravplatsen för en mäktig hövdingagrav, konstruerad i en avlägsen bronsålder med samma avsikt, som fick mer namnkunniga härskare i Nildeltat att låta resa de väldiga pyramiderna?

placeholder.png

smartphone.png

smartphone.png

internet.png

facebook.png

instagram.png

bottom of page