top of page

Rysskyrkogården

Under åren 1715-1718 förvarades ca tvåtusen krigsfångar på Visingsö. Flertalet av dem var ryssar, tagna under den karolinska arméns inledningsvis så framgångsrika fälttåg i öster. Här vilar ett hundratal av de olyckliga själar, som aldrig fick se moder Ryssland igen.

placeholder.png

Visingsö, 560 34 Visingsö, Sweden

smartphone.png

smartphone.png

internet.png

facebook.png

instagram.png

bottom of page