top of page

Visingsöformationen

För 600 miljoner år sedan inleddes den geologiska utveckling som bildat det lager av bergarter, huvudsakligen lerskiffer och sandsten, som Visingsöformationen består av.

Formationen ser man bäst från sjön på öns östra sida, nära Näs i söder.

placeholder.png

smartphone.png

smartphone.png

internet.png

facebook.png

instagram.png

bottom of page
<