top of page

Visingsö Hembygdsgård

Föreningen bildades 1925 och vill verka för att natur- och kulturminnen av värde på Visingsö bevaras samt ska vara delaktig i samhälls- och miljöplanering på ön.

Hembygdsgården strax söder om Kumlabykyrkan uppfördes på 1680-talet. Den innehåller flera inredda rum, t ex förstugan, salen, Tingleyrummet och klassrummet.

Se öppettider under Senaste nytt.

Trumpetarbostället i södra Vrixlösa byggdes på 1600-talet. Enligt traditionen bodde Per Brahes trumpetare här. Idag bebos huset av en sommarhyresgäst.

Bastan i Näs användes för torkning av lin och maltkorn från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. För visning; kontakta någon i styrelsen.

Byabåtarna Maria af Rökinge, Neptun från Torp och Wikingen från Erstad byggdes under 1800-talets andra hälft och seglar bl.a. varje sommar till Hjo.

placeholder.png

KUMLABY KYRKA 1, 560 34 Visingsö, Sverige

smartphone.png
smartphone.png
internet.png

facebook.png

instagram.png

bottom of page